‘Zeg mij over het water naar U toe te komen’. Mt. 14, 22-33

Jezus liep over het water en nodigde Petrus uit om dat ook te doen.

Toen Petrus de storm en de golven zag, en zijn aandacht op zichzelf en zijn eigen situatie richtte, begon hij te zinken en riep hij Jezus om hulp.

Deze les kan ons helpen om het voorbeeld van Petrus te volgen door je in angstige of moeilijke situaties tot Jezus te wenden.