Hij verkocht alles wat hij bezat en kocht de akker’. Mt. 13,44-52

Wanneer je de parel van grote waarde (het Rijk van God) gevonden hebt, ben je dan bereidt om alles wat je hebt te verkopen?

Jezus vergelijkt deze parel met het Rijk dat Hij kwam verkondigen en dat geeft vreugde en hoop.

Misschien kijkt God naar je en ziet een verborgen schat en vraagt Hij zich af wanneer je zelf die schat zal ontdekken.