Op zaterdag 12 augustus om 19.00 uur is weer de jaarlijks terugkerende feestelijke Eucharistieviering bij de Lourdesgrot. De Rooms Katholieke kerk viert dan het feest van Maria Tenhemelopneming. Hulpbisschop Mutsaerts van het bisdom Den Bosch zal in deze viering voorgaan, samen met kapelaan Van Paassen met medewerking van het koor Caecilia.

Het is tevens een goede gewoonte om een bloemetje voor Maria mee te nemen. Deze zullen dan aan het begin van de viering opgehaald worden en een plekje krijgen bij de grot.
Heeft Maria ook een warm plekje in uw hart, schroom dan niet en kom op 12 augustus naar de Lourdesgrot in Zevenhoven. Wilt u een stoel reserveren, bel dan het secretariaat op vrijdagmorgen tussen 9.00 – 11.00 uur. Tel. 0172-538291.

Graag ontvangen wij u op 12 augustus.