14e zondag door het jaar.    

Komt allen tot mij, moe en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken’. Mt. 11,25-30      

Veel gelovige mensen droegen vroeger hun geloof mee als een last, een zwaar juk, met aan de ene kant een veeleisende strenge God en aan de andere kant een emmer vol wetten en voorschriften.

Maar de last wordt draaglijk en het juk zacht, als de ene emmer is gevuld met liefde voor mensen en aan de andere kant vertrouwen in God wordt meegedragen.

Dat vertrouwen in God haal je niet uit geleerde boeken, dat krijg je alleen als je iets van de eenvoud van een  kind hebt.

Dat kinderlijke (niet kinderachtige) vertrouwen wenst Jezus ons vandaag anno 2023, in een federatie waarin veel aan het veranderen is, nu nog steeds.