Weest niet bevreesd voor hen die het lichaam kunnen doden.’ (Mt. 10,26-33)

Jezus zegt tegen zijn leerlingen:

Weest niet bang.

Jullie moeten het straks doorvertellen en zorgen dat alle andere mensen het ook horen.

Weest niet bang voor andere mensen, ze kunnen je wel pijn doen, maar je ziel kunnen ze niets doen.

Je hoeft alleen rekening te houden met God, want God weet hoe je leeft.