‘Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich en zond hen uit’.(Mt. 9, 36-10,8)

Jezus trekt rond en ziet dat veel mensen wat ronddolen, zoals schapen doen.

Er is niemand die ze helpt en ze de weg wijst naar een gelukkig leven met God.

Hijzelf kan niet alle mensen spreken, daarom besluit Hij uit zijn leerlingen twaalf apostelen te kiezen die namens Hem het Goede Nieuws van God gaan brengen aan zovéél mogelijk mensen. En om hun woorden kracht bij te zetten, geeft Hij ze de macht om zieken te genezen en zelfs doden weer tot leven te wekken. Zo doen ze het samen.

Zou het in onze tijd ook werken? Kunnen wij zó ook mensen helpen en op de goede weg zetten?