Dat de Middeleeuwse Feesten leven in de dorpen Rijpwetering en Oud Ade is duidelijk te zien aan al de vlaggen en versieringen in de verschillende wijken. De voorbereidingen zijn in volle gang.

We vinden het fijn dat ook de kerk een plaats krijgt in de feestweek. Zaterdag 17 juni is er om 10.00 uur een openlucht viering in de arena op het feestterrein aan de Oud Adeselaan.

Kapelaan van Paassen zal voorgaan in een eucharistieviering, waaraan een middeleeuws karakter gegeven gaat worden. De muzikale omlijsting zal worden verzorgd voor koor Joy, aangevuld met leden van het dameskoor.

De collecte die tijdens de viering wordt gehouden, zal voor een flink deel worden geschonken aan de goede doelen verbonden aan het feest, zijnde KIKA en het AmandiHuis in Nieuwe Wetering.

Iedereen is van harte uitgenodigd om bij de viering aanwezig te zijn. Na afloop van de dienst is er volop vermaak op het Dorpsplein. Hier vindt u kraampjes met oude beroepen, de marskramer, een hofnar of een drankje in de herberg.

Mocht u tijdens de middeleeuwse viering een intentie af willen laten lezen, kan dit op de gebruikelijke wijze bij het secretariaat worden aangevraagd.
Het parochiesecretariaat is bereikbaar op maandag en woensdagochtend van 9.00 tot 10.30 uur, telnr. 071-5018278. Of kom een van die ochtenden langs op de pastorie aan de Pastoor van der Plaatstraat 17, Rijpwetering. Mailen kan ook naar: rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
De kosten voor een intentie bedragen € 15,-.

Meer informatie over de feestweek vindt u op www.middeleeuwsefeesten.nl

pastoraatgroep en beheercommissie Oud Ade/ Rijpwetering