Op zondag 2 juli 1913 werd de Lourdesgrot in Zevenhoven-Noordeinde ingewijd.
De grot was het initiatief van pastoor Meijer, in de jaren 1912-1913. Het “gebeuren” in Lourdes op bedevaart had een onvergetelijke indruk gemaakt. Voor de pastoor kwam het er niet meer van nog zo’n reis te maken. Twee huishoudsters zouden meegaan maar door omstandigheden ging dat niet. Bij de pastoor rees toen het idee: Als ze niet naar Lourdes kunnen gaan dan Lourdes maar naar Zevenhoven brengen.
Er was plaats genoeg in het bos achter de kerk. De bouw kon beginnen. De grot is zes meter hoog en werd opgetrokken uit grote ruwe rotsblokken die afkomstig zijn uit de Belgische Ardennen. In de jaren zestig verminderde de belangstelling voor de Lourdesgrot. Door het almaar verder zakkende grondwater in de nabij gelegen polder verzakte de grot.

Pastoor Van Essen kwam in 1976 naar Zevenhoven. De pastoor, een fervent Mariavereerder, wist zijn parochianen te stimuleren om de grot weer ingrijpend te herstellen onder leiding van Hannes en Han van der Linden. Op 13 mei 1977 werd het heiligdom voor een tweede keer plechtig ingezegend. De belangstelling voor de Mariaprocessie naar de Lourdesgrot nam weer toe. De grot werd vele jaren bijgehouden door Piet en Cor van Veen.

Op 2 juli 2013 was het 100 jaar geleden dat de Lourdesgrot werd ingezegend. Dit werd gevierd met een plechtige Eucharistieviering met als celebrant bisschop Van den Hende van bisdom Rotterdam. Onder de viering werd het Lourdesvaandel onthuld, geschonken door groot Mariavereerder Gerard van den Ham. In de zomer van 2022 is de grot gerestaureerd en in voorjaar 2023 zijn de beelden van Maria en Bernadette opgeknapt.

Meer info:     Lourdesgrotten in Nederland – Zevenhoven, Noordeinde

Op zondag 2 juli viert de parochiekern het 110 jarig bestaan van de Lourdesgrot met een plechtige Eucharistieviering om 11.15 uur.

De jaarlijks Eucharistieviering bij gelegenheid van het feest van Maria Tenhemelopneming is dit jaar op
zaterdag 12 augustus om 19.00 uur.
De celebrant is bisschop Mutsaerts, hulpbisschop van bisdom Den Bosch.