Joh. 3,16-18 ‘God heeft zijn Zoon naar de wereld gezonden opdat de wereld door Hem zou gered worden.’

Als mensen zich verdrietig voelen, angstig zijn en zich geen raad weten, zoeken wij een vader, een helpende hand, iemand die naar ons luistert.

Zo bidt Mozes, wanneer hij met het volk geen kant meer uit kan, tot God, zoals een kind zijn vader om hulp vraagt, en zo leerde Jezus ook ons bidden: Onze Vader…….. God de Vader, is de God die luistert naar onze vragen, God de Zoon is de God die vraagt te luisteren naar Hem.

Het is Gods woord en antwoord aan ons. En de H. Geest is kracht, hulp en troost, die woont in ons. De H. Geest is: God, bezig in ons en in onze geloofsgemeenschap.

In het donker roepen we om licht tot God de Vader.

Soms steken we ons licht op bij God  de Zoon. Soms zijn wij licht voor anderen, dankzij de H. Geest, maar wat we ook over God zeggen, Hij is en blijft te groot voor onze woorden.