28 mei, 2023, Pinksteren.
‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend ik u: ontvang de heilig Geest’. ‘Joh. 20, 19-23’ 

Kerstmis wordt  massaal maar oppervlakkig gevierd. Met Pasen zijn er minder mensen in de kerk, maar met meer diepgang. Pinksteren blijkt voor velen een vaag  ongrijpbaar feest. Weinig mensen weten dat we vieren hoe de Geest de bange leerlingen verder hielp. De H. Geest maakte van de leerlingen levende getuigen. Als door vuur aangestoken op die Pinkstermorgen durfden ze er weer voor Jezus uit te komen. Ze gingen met hun liefde voor Jezus en hun geloof in Hem de straat op en iedereen verstond hen, ieder in hun eigen taal.

Nu, anno 2023, gaan we niet zo maar de straat op. Nu doen we het op een andere manier. We proberen een missionaire parochie te zijn. Dat we laten zien en horen waar we voor staan en iedereen leerling van Jezus proberen te maken. Ieder met zijn eigen gave, daarom help ik om gedachten voor thuis mee te geven.