7e zondag van Pasen. 21 mei 2023

Joh. 17, 1-11a. “Vader, verheerlijk uw Zoon”.

Jezus bidt voor hen die Hem toebehoren. Hij bidt voor ons! Hij vraagt de Vader om ons te beschermen.

We vertrouwen erop dat het gebed van Jezus voor ons verhoord zal worden. We kunnen terugvallen op dit gebed, elk moment van ons leven.

God, bescherm mij en diegenen waarvan ik houd. Houd me in de palm van uw hand, en laat me meer en meer in uw vriendschap leven.