Joh. 14, 15-21 “Ik zal de Vader vragen en Hij zal u een andere Helper geven.”

In het Evangelie wordt de heilige Geest aan de leerlingen beloofd als een Helper, die altijd bij hen zal zijn.

Deze Geest zal ze helpen om verbonden te blijven met Jezus.

Deze verbondenheid wordt zichtbaar, als wij de ‘geboden’ van Jezus naleven.

Wie Jezus liefheeft, zal door God bemind worden.