De campagne in de veertigdagentijd heeft in het teken gestaan van Zuid-Soedan. Daar is een gewelddadige burgeroorlog aan de gang met als gevolg veel vluchtelingen. In het stadje Malek is een project opgezet waarbij de nieuwkomers een stukje land krijgen om voedsel te verbouwen. Vastenactie gaat helpen met zaaigoed en eenvoudig gereedschap.
Een vluchtelinge die een nieuw thuis vond zegt hier over:  ‘’Overleven is een gevecht, maar ik heb nog steeds hoop voor de kinderen.”
In de bekende melkbus en twee collectes is € 709,40 bij elkaar gebracht.
Namens de bevolking bedankt voor uw gaven.

M.O.V. Gerard van den Ham en Jan Koot