Joh. 14, 1-12  Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

Wie de Weg van Jezus kiest, kiest niet de weg van de minste weerstand.

Ook al worden gelovigen als brave mensen gezien, iemand die echt de weg van Jezus volgt, is niet altijd een brave meeloper.

Wie zegt dat Jezus de Waarheid is, getuigt dat hij gelooft in God en in Jezus Christus. Jezus zegt ook dat Hij het leven is.

Tegenover de diepste duisternis van de dood zet God de liefde. Daarom mag Jezus zichzelf het leven noemen.