Lucas 24, 13-35.

‘Zij herkenden hem aan het breken van het brood’.

Vandaag dat prachtige Evangelieverhaal over de Emmaüsgangers. Hun verdriet slaat om in vreugde. Hun leven krijgt een omkeer, ze draaien om en gaan terug naar Jeruzalem. Daar delen ze hun vreugde met de anderen en die vertellen op hun beurt dat de Heer verschenen is aan Petrus.

In de 1e lezing en het Evangelie gaat het vandaag over mensen die eerst hun twijfels met elkaar bespreken, over wie die vreemdeling wel niet was. Opeens zagen ze het door het breken van het brood en konden toen hun geloof openhartig delen.

Dat zouden wij misschien ook wat meer kunnen doen: elkaar wat meer en vaker vertellen over onze twijfels en ons geloven. Als dat gebeurt, zullen we merken dat het ieder van ons goed doet.