De toekomst van onze parochie en de kerkgebouwen.  Hiervoor is een speciaal project opgezet: Samen Kerk Zijn. Informatievoorziening en communicatie zijn belangrijke aandachtspunten. Daarom is een speciale nieuwsbrief in het leven geroepen.  In de eerste projectnieuwsbrief leest u meer over doel en achtergrond van het project Samen Kerk Zijn en de stappen die worden gezet. Deze projectnieuwsbrief gaat periodiek verschijnen. In de eerste aflevering kunt u interviews lezen met projectleider Tom Koot en pastoor Glas.

NIEUWSBRIEF SAMENKERKZIJN_afl1