Tussen half januari en half februari jl. zijn veel vrijwilligers druk bezig geweest met het wegbrengen van de brieven voor de Kerkbalans actie 2023 en het ook weer ophalen van de opgaveformulieren.
Dit is een hele klus geweest en we willen deze vrijwilligers hiervoor hartelijk dankzeggen!
Ook willen wij alle parochianen bedanken die inmiddels hun toegezegde Kerkbijdrage hebben overgemaakt.

Voor degenen die hier nog niet aan toe gekomen zijn. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL02 RABO 0300 3183 24 t.n.v. H. Clara BCP Zevenhoven. Vermeld u bij uw bijdrage s.v.p. “Actie Kerkbalans 2023” en het administratienummer wat in de brief staat welke u heeft ontvangen?

Ook kunt u uw bijdrage via onderstaande QR-code overmaken.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

BCP Zevenhoven.