Op vrijdag 18 maart – zaterdag 19 maart wordt weer de Stille Omgang georganiseerd.
Het begint met een Plechtig Lof in de Adrianuskerk in Langeraar, met aansluitend de Stille Omgang in
Amsterdam. Het wordt met een broodmaaltijd afgesloten. Koste € 15,00 p.p. Zie voor meer info de folder in
de hal.