In de vastentijd (begint op Aswoensdag, 22 februari   is er weer op zaterdagmiddag van 13-14 uur Aanbidding
in de dagkapel bij de Petruskerk.
Een uurtje ruimte voor rust, stilte en gebed, echt een aanrader in onze drukke tijd.
Rond half 2 bidden we met elkaar het middaggebed.
Uiteraard is het ook mogelijk een deel van dit uur aanwezig te zijn, in of uitlopen is op elk moment mogelijk.
Van harte welkom op een of meerdere zaterdag envanaf 25 februari tot en met 25 maart.
Op zaterdag 1 april is er in Langeraar de middag van Barmhartigheid, dan vervalt de aanbidding in de
Petruskerk.