6e zondag door het jaar, Matteüs 5, 17-37.

In het stukje Bergrede van deze zondag grijpt Jezus terug op de eigenlijke betekenis van de 10 geboden. Ze zijn niet gegeven ten koste, maar ten dienste van mensen. Vandaag legt Hij met enkele voorbeelden uit wat Hij bedoelt met de oude wet ’voltooien’.  Er zijn gelovigen die nooit uit de pas lopen, ze doen wat hoort en ze houden zich aan wat is voorgeschreven, maar toch stralen ze geen geloof uit, je proeft geen evangelie. Maar het is niet genoeg, leert Jezus, het gaat er niet alleen om dat je geen mens kwaad doet, het gaat erom dat je elkaar goed doet. Niet omwille van de wet, maar vanuit je hart. Hoe voelt dat bij ons?