Mt 5, 13-16

‘Gij zijt het licht der wereld’

Zout bewaart het voedsel en in de handen van een goede kok voegt het smaak bij het eten. Als het zout der aarde kunnen we meer smaak geven aan het leven van anderen.

Licht verandert de kamer niet maar het stelt ons wel in staat te zien wat erin is. Het helpt ons te waarderen wat goed en mooi is. Het helpt ons ook valkuilen te vermijden.

Een definitie van een christen: een christen moet zout en licht zijn. Het is een oproep om in actie te komen. Zowel licht als zout zijn er voor de ander, niet voor onszelf. Licht kan zichzelf niet verlichten en zout kan zichzelf geen smaak geven. Hoe kunt u licht en zout zijn voor anderen?