Inmiddels zijn we alweer 1 maand onderweg in het jaar 2023, we kunnen terugkijken op mooie, goed bezochte vieringen met Kerst en Oudjaar. De Samenstromen verschijnt vanaf 2023 nog  4 maal  per jaar. De kernen van onze Federatie gaan nieuwsbrieven uitbrengen, zodat u altijd op de hoogte bent van de vieringen en verdere activiteiten in uw parochie. Per 1 april hopen alle kernen de digitale nieuwsbrief te kunnen versturen. Als u de nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen, dan kunt u naar uw lokale secretariaat een mailtje sturen om toestemming te geven om uw e-mail adres te gebruiken om de nieuwsbrief te ontvangen. De nieuwsbrief komt ook op papier achterin de kerk te liggen.

Op 14 januari is de actie Kerkbalans van start gegaan, centraal staat het zorgen voor elkaar . Wij vragen u dit jaar ook weer om een financiële bijdrage om onze geloofsgemeenschap levend te houden.

Inmiddels is het winterrooster ingegaan. Nieuwveen en Zevenhoven hebben om en om een viering.
Het winterrooster duurt tot Palmzondag  2 april.

De communicanten van de Clara kant zijn al volop bezig met hun voorbereidingen voor hun Eerste Heilige Communie. De voorstelviering van de communicantjes van Nieuwveen en Zevenhoven is op 19 februari om  09.15 uur  in de H. Nicolaaskerk in Nieuwveen. Op 16 april is de viering waarin de kinderen hun Eerste Heilig Communie ontvangen. Deze is in de H.Nicolaaskerk , de tijd van deze viering is nog niet bekend. Houd u hiervoor de nieuwsbrief in de gaten.

Start Vormselvoorbereiding. 
Op 30 januari kwamen de ouders van de vormelingen bijeen voor een informatiebijeenkomst over de voorbereidingen voor het H. Vormsel. Op 19 februari is de eerste bijeenkomst en de startviering van de vormelingen van de Federatie, Deze vindt plaats in de HH. Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen, de viering begint om 11.15 uur. Er zijn in totaal 8 bijeenkomsten en de vormelingen ontvangen op 23 juni het Vormsel in de H.Adrianuskerk in Langeraar, de viering begint om 19.30 uur.

Zaterdagavond 11 februari vindt de eerste Praise viering plaats in de Petruskerk in Roelofarendsveen. De projectgroep Praise organiseert deze avond en deze begint om 19.30 uur. De band 4 Tune zorgt voor aanstekelijke liederen en diaken van Aarle verzorgt de preek. Na afloop, onder genot van een drankje, is er nog tijd om met elkaar na te praten. De entree is gratis, er zal wel een collecte worden gehouden.

Op 3 maart is er vanuit de werkgroep Federactie een poppenvoorstelling van Peter Vermaat over Titus Brandsma in de Petruskerk in Roelofarendsveen. Inloop is om 19.30 en de voorstelling begint om 20.00 uur. U kunt kaarten kopen voor deze voorstelling bij u lokale secretariaten, na de vieringen en op de avond zelf, de kaarten zijn 5 euro per stuk.
De werkgroep Federactie organiseert door het gehele jaar heen diverse activiteiten, houdt hiervoor de Samenstromen en nieuwsbrieven in de gaten.

 

Pastoraatgroep Nieuwveen/Zevenhoven