Het komend jaar moeten 2 leden van de Pastoraatgroep Langeraar afscheid nemen omdat hun maximale termijn van 8 jaar erop zit. Ik, Michel Koeleman, ben daarom gevraagd om deze groep te komen versterken en heb daarin toegestemd omdat onze geloofsgemeenschap mij ter harte gaat.

In de afgelopen 30 jaar heb ik dan ook al vele vrijwilligerstaken vervuld, zowel vóór als achter de schermen. Zo zullen velen van u die regelmatig in de kerk komen mij al kennen als Gebedsleider die voorgaat in vieringen, als lector en als koster in de woensdagavondvieringen (en in het verleden van het rozenkrans bidden, de pinksternovene’s en de kruisweg).

Mijn geloof is voor mij een houvast in mijn leven – ik zou niet zonder kunnen. Daarom wil ik daar actief mee bezig zijn en daarin groeien. Maar ook meedenken over de toekomst. En als lid van de Pastoraatgroep kan dat bij uitstek. We zoeken nog een nieuw lid, dus als u zich óók geroepen voelt neem dan eens contact op. U kunt mij altijd aanspreken.

Michel Koeleman