Mt. 5,1-12a

Zalig de armen van Geest’

Jezus weet van armoede, handenarbeid en discriminatie. Tegelijk geeft hij een gevoel van vrede. Zaligheid ligt in het feit dat God dichtbij is. God spreekt diegenen aan die in de ogen van de wereld weinig waarde lijken te hebben. Het gebeurt dat wie arm zijn of lijden, hun geloof in God verliezen.
God lijkt hun bidden niet te beantwoorden. Jezus echter verzekert hen dat God nooit opgeeft en dat het Koninkrijk Gods van hen is.