De begrafenisvereniging St. Barbara Leimuiden-Rijnsaterwoude is te bereiken onder telefoonnummer 06-13449107.