De afgelopen drie jaar werd de Stille Omgang viering, noodgedwongen, gehouden in de Parochiekerken van Langeraar en Leimuiden. Dit jaar hoopt het Samenwerkend Genootschap Clara & Franciscus Federatie weer met een grote groep de bijzondere omgang te lopen door donker Amsterdam.

De Stille Omgang is in de loop der jaren uitgegroeid tot een boetedoening in de vastentijd en een uiting voor het behoud van vrijheid van godsdienst. In de nacht van 18 en 19 maart zal de omgang gehouden worden, beginnende met een plechtig Lof in de Langeraarse Parochiekerk (om 20.30 uur), daarna de busreis waarbij wij de deelnemers van de Franciscus Federatie ophalen in Leimuiden. Om ca. 23.00 uur komen wij aan op het Spui in Amsterdam. Hierna lopen wij, samen met duizenden pelgrims uit het gehele land, de Stille Omgang welke besloten zal worden door een plechtige Eucharistieviering in de Kapel van het Begijnhof. Thuis is er een samenzijn met broodmaaltijd.

De Omgang werd vanaf 1345 tot 1578 op uitbundige wijze gehouden om het Mirakel van Amsterdam te gedenken. Hierna werd de Omgang door de Protestante overheid verboden. Pas in 1983 werd het processieverbod opgeheven, maar de Katholieken ontweken het verbod door in stilte jaarlijks de Stille Omgang te lopen. Een bijna 700 jarige traditie die in stand gehouden moet worden, ook vanuit onze Federatie. De organisatie hoopt dat vanuit alle parochies in de Federatie aanmeldingen komen om juist in deze tijd uiting te geven aan waar wij met elkaar voor staan.  De kosten voor deelname zijn 15 Euro.

Aanmelden kan via:

Bep de Bruin, Zevenhoven.                 Tel. 0172 854552

Piet Cozijn, Leimuiden.                        Tel. 0172 509726

Leo van Veen, Nieuwkoop.                  Tel. 0172 604106

Trees Zandvliet, Roelofarendsveen   Tel. 06 10469958

Secretariaat, Langeraar.                      Tel. 0172 602130