Gedachten voor thuis, zondag 15 jan, Johannes 1, 29-34.

Alle 4 de evangelisten beginnen hun evangelie met te vertellen over Johannes. Een enkeling zag in hem de Messias. Het lam Gods noemde de Doper hem. Zoon van God, zei de stem uit de hemel. De typering van Jezus als lam is veelzeggend. Want elk lam is een bode van de lente, nieuw leven, dat een nieuwe tijd aankondigt. En dan is er de duif die bij de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes werd opgemerkt. Een duif heeft een ingeboren richtingsgevoel en dat maakt de duif tot postbode van Gods vrede. Wij, die in Gods naam gedoopt zijn en als christen naar Jezus zijn genoemd, zijn ertoe geroepen zachtmoedig als een lam en vredelievend als een duif de nieuwe tijd te helpen realiseren. Maar horen wij die roepstem dan ook?