Graag nodigen wij u, namens de Gemeenschap van Kerken, uit om de Avondgebeden in de 40 dagentijd bij te wonen. Deze vieringen, op weg naar Pasen, worden gehouden in de Hervormde kerk aan het Reghthuysplein.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze bij te wonen, dan kunt u ook de uitzendingen ervan rechtstreeks volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Het thema is dit jaar: ‘Uit liefde voor jou!’. Het sluit aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk: ‘Aan tafel’. We volgen het oecumenisch leesrooster.

De oecumenische Avondgebeden 2023 zijn op de volgende 4 woensdagavonden, aanvang 19.30 uur: 1 maart, 15 maart, 22 maart en 29 maart. U bent van harte welkom!

De Gemeenschap van Kerken Nieuwkoop. (Zie: www.kerkinactie.nl/40dagentijd)