Ook in 2023 staan er weer klussen in en om de kerk op de agenda.
In het voorjaar van 2023 zal het parkeerterrein van de kerk voorzien worden van een nieuwe toplaag. Ook de paden in de Stiltetuin zullen in het voorjaar opgeknapt worden en voorzien van een nieuwe bovenlaag.

Er zijn ook nog veel kleinere klussen die we ook dit jaar weer op de agenda zullen zetten. We willen dan ook twee keer per jaar een klusdag inplannen om zo met elkaar die klussen te kunnen aanpakken. De eerste klusochtend hebben we op zaterdag 25 maart om 8.30 uur op de planning staan. Vele handen maken licht werk, maar met elkaar klussen is ook gezellig. U kunt zich aanmelden op bcp_zevenhoven@rkgroenehart.nl, graag vóór 20 maart, zodat we weten hoeveel mensen er bij zullen zijn.

De energiekosten houden ons ook nog steeds bezig. De vraag is dan ook om zoveel mogelijk te repeteren in de Orangerie en de kleine doordeweekse vieringen ook te houden in de Orangerie, zodat we de kosten hopelijk beperkt kunnen houden.