De actie voor de Kerkbalans 2023 is inmiddels alweer volop aan de gang en een aantal van u heeft de bijdrage voor dit jaar al overgemaakt. Dank hiervoor!

Maar we willen toch nog even terugkijken op de actie Kerkbalans 2022.
Er is in totaal € 23.319,00  (2021: € 22.049,00) door u, onze parochianen, overgemaakt voor de Kerkbalans, wat een fantastisch resultaat is. De BCP wil u hiervoor hartelijke dankzeggen en het toont ons dat veel parochianen ons kerkje met zijn Lourdesgrot en Stiltetuin een warm hart toedragen!!
Maar zonder de stille krachten op de achtergrond van onze parochiegemeenschap, de vrijwilligers, was dit niet mogelijk geweest. Ook hen wil de BCP hierbij heel hartelijk dankzeggen voor hun werk voor onze parochiegemeenschap.