Gedachten voor thuis, zondag 8 jan 2023. Mattheüs 2, 1-12.  Driekoningen.

De vrome fantasie heeft van de wijzen, koningen gemaakt. Het werden er 3, terwijl Mattheüs geen getal noemt en de volksdevotie geeft hun namen: Casper, Balthasar en Melchior. En ze kregen kleur: zwart, geel en wit. Wat Mattheüs eigenlijk wil zeggen met het verhaal over de gelukszoekers uit het Oosten, is dat in Jezus, God zich niet enkel heeft laten zien voor zijn eigen volk. Maar Hij is onder ons verschenen voor alle volken, kleuren, rassen en talen. Mattheüs richt zich nu ook tot ons en stelt met dit verhaal een paar indringende vragen: durven wij kerkelijk of maatschappelijk oog te hebben voor nieuwe ideeën, die zich aandienen voorbij de grenzen van onze eigen kerk en cultuur, zoals Praise-vieringen, of blijven we gemakshalve of angstvallig zitten waar we zitten met het gevaar dat we verschralen of verzuren?