Gedachte voor thuis. 25 december: Eerste Kerstdag.

‘Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond’

Joh. 1, 1-18.

De zoon van God is mens geworden en leeft nu onder ons. Hij is het Woord, het Licht.
Om het licht te kunnen zien, moet je weten wat het duister is. Dit betekent:  je waardeert iets pas als je je realiseert dat het ook anders kan zijn.

Om het Licht van Kerst te zien moeten we goed kijken. Kijken naar de mensen om je heen en je ziet het Licht van God. Heb jij het al gezien?

Zalig Kerstmis.