Kerkbesturen moeten er voor zorgen dat er tijdens de kerkdiensten en andere bijeenkomsten die onder hun verantwoordelijkheid vallen goede en adequate (eerste) hulp geboden kan worden.

In dat kader hebben afgelopen najaar 36 vrijwilligers uit verschillende parochiekernen een bedrijfshulpverlener opleiding gedaan.

Er is extra aandacht gegeven tijdens de praktijkochtend aan voorvallen die in de kerk kunnen voorkomen.

Het oefenen met een brandblusser, weetjes over een branddeken, wat te doen bij flauwvallen, het waren allemaal waardevolle aandachtspunten.