• In de Advent is de kerk op de woensdagen weer opengesteld van 12.00 tot 13.00 uur voor stille aanbidding van het Heilig Sacrament en kort gezamenlijk gebed
 • Let goed op de aanvangstijden van de diverse kerstbijeenkomsten
 • De kerstviering van de KBO is op 16 december om 10.30 uur
 • Kerstsamenzang is op zondag 18 december om 13.30 uur
 • Kerstavond is er om 19.00 uur een viering van woord en gebed
 • Op Eerste kerstdag is er om 11.15 uur een eucharistie viering
 • Eerste kerstdag is er kindje wiegen om 13.00 uur
 • Tweede kerstdag is er om 10.00 uur een eucharistie viering
 • In onze kerk is er op zondag 1 januari een Nieuwjaarsviering om 10.00 uur
 • Van januari t/m maart zijn er minder vieringen in alle kerken om de stookkosten te verminderen; bezoek in die tijd ook gerust eens een andere kerk als er in Langeraar geen viering is
 • Eind januari vragen we weer uw aandacht voor Actie Kerkbalans 2023
 • In de bank in ons voorportaal worden regelmatig lang-houdbare levensmiddelen gebracht. De voedselbank is blij verrast met alles wat we daar brengen. Koffie, thee, lang-houdbare melk, pindakaas en ander broodbeleg is welkom. Ook tandenpasta, shampoo e.d. worden in grote dank aanvaard. Let wel op de houdbaarheidsdatum en natuurlijk geen opengemaakte verpakking.
 • Gedenk in uw dagelijkse gebeden ook eens het Pastorale Team van onze federatie

Voor contact, vragen of tips kunt u mailen naar pastoraatgroep_langeraar@rkgroenehart.nl