De wintermaanden staan weer voor de deur. Een periode waarin er altijd fors wordt gestookt om tijdens de vieringen een gevoelsmatig redelijke temperatuur in ons kerkgebouw te creëren. We hoeven u niet uit te leggen dat dit met de huidige energieprijzen een bijna ondoenlijke zaak is geworden. Het Parochiebestuur, de BeheerCommissie Parochiekern en de Pastoraatgroep hebben zich hierover gebogen. Ook vanuit het Bisdom zijn er aanbevelingen gedaan. Gezamenlijk hebben we het volgende besloten:

  • De temperatuur tijdens de viering is circa 16 graden;
  • Tijdens de woensdagavondviering wordt er niet gestookt;
  • Vanaf 1 januari 2023 vieren we om de week in onze Parochiekerk, het aangepaste schema vindt u in Samenstromen en op de website.

De vloerverwarming die als proef is aangelegd hebben we laten liggen en is weer zachtjes aangezet. De ervaring heeft geleerd dat op deze plaatsen de gevoelstemperatuur als behaaglijk wordt ervaren.

Tevens wordt gezorgd voor een aantal dekens die u tijdens de viering over uw benen kunt leggen.

Tips:

  • Pas uw kleding aan op de temperatuur. Meer laagjes werkt het beste;
  • Neem eventueel een eigen deken of kussen mee naar de kerk;
  • Ga voorin de kerk zitten. Daar staat de vloerverwarming aan;
  • Ga niet verspreid zitten, maar meer bij elkaar. Ook dat zorgt voor een betere gevoelstemperatuur.

Heeft u vragen of opmerkingen neem gerust contact op met de BCP of stuur een mail aan BCP Langeraar bcp_langeraar@rkgroenehart.nl