Terwijl het kalenderjaar eindigt op 31 december is het Kerkelijk of Liturgisch jaar al op zaterdag 26 november jl. geëindigd. En op zondag 27 november is het nieuwe Kerkelijk jaar begonnen met de eerste zondag van de Advent, en gaan we op weg naar Kerstmis.

Niet alleen het kalenderjaar eindigt op 31 december, ook het financiële jaar en dit betekent dat we nog een maand hebben om het totaal van de inkomsten uit de Kerkbijdragen wat op te vijzelen. 

En daarom nogmaals een vriendelijk verzoek aan de parochianen die hun (toegezegde) bijdrage aan de actie Kerkbalans voor 2022 nog niet hebben overgemaakt.   

Zou u dit a.u.b. alsnog willen doen?

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL02 RABO 0300 3183 24 t.n.v. Parochie H. Clara BCP Zevenhoven onder vermelding van “Kerkbalans 2022”.

Eventueel kunt u ook gebruikmaken van onderstaande QR-code voor het overmaken van uw kerkbijdrage. De QR-code gelieve u dan te scannen met uw bank App.

pastedGraphic.png