Ingang & Verwarming

In de vergadering op 18 oktober 2022 heeft de beheercommissie besloten om voorlopig de grote deuren van de kerk gesloten te houden.

U kunt vanaf nu via de zij/rolstoel ingang de kerk binnen komen en verlaten.

De belangrijkste reden daarvoor is de sterk gestegen Gas en Elektra tarieven. U heeft daar in uw thuissituatie mee te maken en ook wij als kerk moeten ermee omgaan. Met de herfst en de winter aanstaande zal het een uitdaging zijn om zo weinig mogelijk gas te gebruiken omdat die tarieven zoveel hoger zijn geworden.

We gaan waar nodig en mogelijk is tochtwerende maatregelen aanbrengen om daarmee zo zuinig mogelijk met energie om te kunnen gaan.

Verwarming:

Deze zal de komende tijd in de kerk zo laag als mogelijk is worden gezet. Het kan daarom in de kerk kouder zijn dan normaal.

Vooral als het buiten kouder is zullen we zuinig stoken; neemt U dan een sjaal mee of doe een warme trui of jas aan!

Dinsdagvieringen

De Eucharistieviering op de dinsdagmorgen zal vanaf 25 oktober in de pastorie plaats gaan vinden. We hebben dit besproken met Kapelaan Van Paassen en hij is akkoord daarmee.

Uiteraard zal er na afloop van de viering koffie worden gedronken zoals de ‘vaste bezoekers’ van deze viering altijd gewend waren.

Onderhoud kerk

De afgelopen maanden is de tuingroep onder leiding van Loek Egberts bezig geweest om ervoor te zorgen dat het waterpeil onder de kerk hoog genoeg blijft.

Eerst is een buis gegraven van de sloot onder het pad aan de rechterzijde van de kerk en een gat geboord zodat het water vanuit de sloot direct naar onder de kerk kan stromen.

Daarna is begonnen met het plaatsen van een nieuwe schoeiing bij de vijver achter de pastorie omdat is gebleken dat daar veel water ‘weglekte onder het gras’ en het niveau van de vijver regelmatig niet voldoende was om het peil aan de linkerzijde van de kerk hoog genoeg te houden; deze klussen zijn binnenkort gereed.

De volgende klussen betreffen de veiligheid en verlichting in de toren en looppad boven de zolder van de kerk.

Na een inspectie is gebleken dat er lampen stuk zijn, hand-relingen niet voldoende stevig zijn of in sommige gevallen niet aanwezig. Deze klussen zullen zoveel mogelijk met vrijwilligers worden uitgevoerd, alleen indien nodig zal hulp van buiten worden gevraagd om de kosten van deze reparaties zo laag mogelijk te houden.

Ook dienen aan de buitenzijde van het dak van de kerk enige werkzaamheden te worden uitgevoerd. Voor de veiligheid dienen er extra beugels te worden aangebracht en zullen op een paar plekken leien worden gerepareerd.