M.i.v. november ligt er voortaan achter in de kerk ook een nieuwsbrief, die wekelijks wordt uitgegeven. Daarin staan de vieringen voor de eerstvolgende 14 dagen en een agenda. Daar komen ook andere mededelingen in te staan en eventueel wat overwegingen om thuis te lezen.

U kunt ook deze brief digitaal ontvangen door uw emailadres op te geven aan het secretariaat (nieuwkoop@rkgroenehart.nl) alleen de vermelding NIEUWSBRIEF is dan voldoende. Inmiddels zijn er ruim 100 mensen voor de nieuwsbrief aangemeld. De reacties zijn positief!

Voordeel hiervan is dat alle mededelingen na de vieringen kunnen vervallen. Alleen de mededeling dat de nieuwe nieuwsbrief weer achter in de kerk ligt zal dan blijven!

BCP