33e zondag, 13 nov. 2022. Lucas 21,5-19.

Toen de torens van het World Trade Center in New York instortten, werd de stad, en eigenlijk heel Amerika, in haar hart geraakt.   Voor veel gelovige joden in Jezus’ dagen was de tempel van Jeruzalem ook zo’n statussymbool. Voor Jezus veel minder;  die vond mensen het mooiste bouwwerk van God; die vond dat je zuiniger moest zijn op mensen dan op een protserige tempel. ‘Wat je daar ziet’ zei Hij, ‘zal verwoest worden. Geen steen zal op de andere blijven’. 40 jaar later werd de tempel door de Romeinen met de grond gelijk gemaakt. Men dacht, net als in Amerika, dat de hele wereld zou vergaan. Daar kan je op 3 manieren op reageren. 1e je kunt met je handen over elkaar gaan zitten en gelaten afwachten. 2e manier is je bang laten maken door zwartkijkers en paniekzaaiers. 3e manier, is de goede, vindt Jezus.  Blijven werken en intussen geloven en hopen dat je met Gods hulp uiteindelijk het Leven zult vinden. Durf u na te denken en te kiezen?