32e zondag, 6 nov. 2022. 2 Makkabeeën 7, 1-2 en 9-14.

Het verhaal van de Makkabeeën vertelt over 7 broers die in een andersdenkende samenleving trouw bleven aan het geloof van hun ouders. Toen de Syrische koning zijn joodse onderdanen dwong hun geloof op te geven, weigerden zij hun overtuiging los te laten. Zij geloofden dat God, als zij trouw bleven aan Hem, ook trouw zou zijn aan hen. In dat vertrouwen, vertelt deze 1e lezing, stierven zij de marteldood. De Makkabeese broeders moesten tegen de stroom op, gingen tegen de gangbare opinie in, en bleven trouw aan hun God. Maar trouw zijn aan ons, van huis uit meegekregen geloof, is in onze samenleving, waarin mensen zich niet willen binden, dus heel erg moeilijk. Bidden we, met elkaar, wel genoeg tot God om trouw te blijven aan ons meegekregen geloof?