Op vrijdagmiddag 9 december a.s. om 14:00 uur zal in onze kerk in Aarlanderveen een gezamenlijke ziekenzalving worden gehouden. De kapelaan zal voorgaan. Deze bediening wordt ook wel aangeduid als het sacrament der bemoediging.

Doelgroep zijn de ouderen (60+) en zieken in onze parochie. Maar u bent allen van harte welkom, ook als u gezond bent. En we hopen dat de jongeren de ouderen willen begeleiden in deze viering, zodat we samen vorm geven aan onze geloofsgemeenschap. Graag wel van tevoren aanmelden bij het secretariaat, zodat we weten hoeveel parochianen hiervan gebruik willen maken.

Ed Koeleman, PG