31e zondag door het jaar. Lucas 19, 1-10

‘De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was’.

Wij zijn allemaal ‘klein’, net als Zachëus. Jezus wil er voor iedereen zijn.

Zorg dat je eerlijk, gastvrij en veel bid; zo kan God je ‘vinden’.

En als Jezus bij jou te gast komt, hoe zou je je dan voelen? Waarover zou je het hebben?