30e zondag door het jaar. Lucas 18, 9-14.

‘De tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis en de Farizeeër niet’.

De tollenaar voelde zich schuldig en een slecht mens. Hij vroeg om medelijden.

De Farizeeër vond zichzelf goed en was trots op zichzelf.

God zal iedereen die zichzelf geweldig vindt, onbelangrijk maken.

En juist de mensen die zichzelf niets waard vinden, die zal God belangrijk maken.