Op 14 september j.l. is de bezoekgroep samen met de kapelaan bijeen geweest voor de jaarlijkse onderlinge afstemming en konden in een vertrouwelijke omgeving ervaringen in het bezoekwerk worden uitgewisseld.

We werden bij de afgelegde bezoeken regelmatig verrast door de vitaliteit en zelfredzaamheid van onze ouderen. Maar af en toe liepen we ook tegen situaties aan waar er zorg was of grote behoefte aan een gesprek of praktische hulp. Afgelopen twee jaar zijn op deze wijze door de zes leden van deze groep alle circa honderdvijftig 80-plussers uit onze kerklocatie bezocht. Hierdoor is er een goed beeld ontstaan waar er op dit moment noden zijn ten aanzien van gezondheid en eenzaamheid. Voor het komende bezoekseizoen hebben we met elkaar afgesproken dat we ons vooral op die noden gaan richten. We gaan met name op bezoek bij degenen die het echt nodig hebben. Mocht u behoefte hebben aan een bezoekje vanuit onze kerk dan kunt u dat ook zelf aangeven bij het secretariaat. Dat kan telefonisch op dinsdag- en woensdagochtend op telefoonnummer 0172-571323. Het kan ook per e-mail onder ‘aarlanderveen@rkgroenehart.nl. Vermeld hierbij uw naam, adres en bij voorkeur uw telefoonnummer, zodat we een afspraak met u kunnen maken voor een bezoek. Jongere parochianen komen net zo goed voor een bezoek in aanmerking, uw leeftijd is niet van belang. Heeft u voorkeur voor een van onze onderstaande leden dan kunt u dat natuurlijk aangeven. Graag tot ziens.

Met een hartelijke groet van de Bezoekgroep

Diana, Helma, Christine, Femke, Marja en Ed