Nieuwsbrief
M.i.v. november ligt er voortaan achter in de kerk ook een nieuwsbrief, die wekelijks wordt uitgegeven. Daarin staan de
vieringen voor de eerstvolgende 14 dagen en een agenda. Daar komen ook andere mededelingen in te staan en
eventueel wat overwegingen om thuis te lezen.
U kunt ook deze brief digitaal ontvangen door uw emailadres op te geven aan het secretariaat
(nieuwkoop@rkgroenehart.nl) alleen de vermelding NIEUWSBRIEF is dan voldoende.
Voordeel hiervan is dat alle mededelingen na de vieringen kunnen vervallen. Alleen de mededeling dat de nieuwe
nieuwsbrief weer achter in de kerk ligt zal dan blijven!
BCP