EEN GESLAAGDE BEDEVAART
We zijn met 52 pelgrims naar Lourdes geweest. Dat was weer een onvergetelijke ervaring. Er waren nog bijna 400
andere Nederlandse pelgrims met het vliegtuig gekomen. Samen vierden we de Welkomstviering in de Bernadettekerk.
Een mooie bijeenkomst. De groep was gezellig en behulpzaam. We voelden ons verbonden met elkaar. Er gebeurt wat
met je bij Maria. Een van de deelnemers verwoordde het als volgt:
Wat een verschrikkelijke mooie reis was dit
Mijn koffer is bijna te klein, om alle mooie dierbare herinneringen mee te nemen.
En wat een mooie vriendschappen zijn er ontstaan. Heel dankbaar en tevreden.
Na een mooie afscheidsviering waarbij vicaris Ronald Cornellissen (van het bisdom Utrecht) voorging lieten we allemaal
een steen achter in de Gave met daarop onze zorgen en onze blijde dingen. In Lourdes vindt je veel, maar mag je ook wat
achterlaten. Het was een mooi moment. Ook mooi was het uitstrooien van de as van Corrie en Wim, waarbij de groep om
de nabestaanden heen ging staan en een prachtig vierstemmig Ave Maria werd gezongen. Een emotionele bijeenkomst
waarbij we ons verbonden voelden met elkaar en Maria. Ook de Nederlandse missen aan de grot en in de ondergrondse
Pius X basiliek waren indrukwekkende vieringen. Voorgegaan door de bisschop van Groningen-Leeuwarden Ron van
den Hout. We werden herinnerd aan het feit dat het juist Pius X was die aandrong op een veelvuldige communie. De
bisschop, de vicaris en de ceremoniemeester van de bisschop kwamen gezellig bij ons eten. De handoplegging in Saint
Savin in de Pyreneeën waar we elkaar de handen oplegden was ook een uiting van verbondenheid. Emotioneel en
indrukwekkend. En terwijl een groep de Pyreneeën introk naar de oorsprong van de Gave zongen de anderen in een
mooi kerkje met schitterende akoestiek een paar meerstemmige Marialiederen. We hadden mooi weer op een enkele bui
na. Op de avond van de lichtprocessie goot het. Dus dat hebben we uitgesteld naar een andere avond. Ook
indrukwekkend. Er was ook tijd om op een terrasje te zitten in een heerlijk zonnetje. We kochten uiteraard souvenirs bij
het Limburgs winkeltje waar we gewoon in het Nederlands een praatje konden maken met de altijd gezellige eigenaar.
We hadden ook tijd om ’s-Avonds een spelletje te klaverjassen of andere spelletjes te doen onder het genot van een
glaasje, maar ook om leuke, soms indringende gesprekken te voeren met elkaar. Je leert elkaar kennen in Lourdes! We
liepen ook een route door Lourdes langs alle plekken die wat met Bernadette te maken hadden. We liepen ook de
kruisweg. De berg op voor degenen die goed ter been waren en een gelijkvloerse kruisweg van schitterende marmeren
beelden gelijkvloers. We staken kaarsjes op voor onze families en overledenen. We gingen met het treintje de berg op
om van het prachtige uitzicht te genieten. Kortom er was veel te doen en te beleven. En natuurlijk gingen er een paar ’s-
Morgens vroeg met Gerard naar de grot. Ten slotte gingen we op de terugweg nog langs bij Bernadette in het klooster
van Nevers. Een mooie afsluiting van een bedevaart waarover iedereen niet alleen tevreden maar ook heel enthousiast
over was. Heel jammer dat door de toestanden met het vliegverkeer de Horizon niet naar Lourdes kon komen. We
hebben ze gemist ook al stuurden ze drie liedjes op via de groepsapp. Zo waren ze er toch een beetje bij. Gaat u volgend
jaar ook mee? Echt de moeite waard en zeker een bijzondere ervaring.
Werkgroep Bedevaart Nieuwkoop-Lourdes

Internationale mis in de ondergrondse PiusX basiliek