Brochure
We hadden vroeger een parochiegids met daarin allerlei namen en adressen. Dat is niet echt handig, want dan moet je
die gids helemaal vervangen als er een naam van bijvoorbeeld een contactpersoon gewijzigd moet worden. Bovendien is
er inmiddels een wet op de privacy die het bijna onmogelijk maakt om zo’n gids uit te geven. Wij hebben nu een brochure
gemaakt met de nodige informatie waarin wordt aangegeven waar je betreffende gegevens van mensen zie je nodig kunt
hebben, kunt vinden. Bijvoorbeeld het pastoraal team achter in de Samenstromen, of de redactie op de voorlaatste
pagina en op de website. Enz. De brochures zijn beschikbaar voor de wijkcontactpersonen die ze op het secretariaat
kunnen ophalen. Ze liggen ook achter in de kerk om mee te nemen.
BCP