In oktober bidden wij iedere dinsdagavond om 19.00 uur de rozenkrans in de Johannes Geboorte kerk. Wij bidden ook de Litanie van Maria.
Voor en na het gebed zingen wij een Maria lied. Iedereen is welkom op deze avond.
Zo willen wij Maria in ere houden.