Op zondag 10 september startte koor Caecilia met de eerste viering van dit jaar. Wat mogen we trots zijn op dit koor. Het was op volle sterkte en wat komt er dan een prachtig geluid uit!  Eén van de redenen dat iedereen er was, was dat er na de viering afscheid werd genomen van een aantal koorleden. Bij de koffie nam voorzitster Elly Egberts het woord en bedankte de koorleden voor hun jarenlange trouw en inzet. En wat je dan hoort…..

55 jaar lid: Wil van Veen, 35 jaar: Cor van Veen, Ans van der Weijden, 35 jaar organist, 50 jaar koorzanger: Miep Bakker, 15 jaar: Ellen Hilbers (in dit koor, maar ongetwijfeld elders al veel langer koorlid).

Je hoort zo vaak zeggen dat tegenwoordig niemand meer te vinden is voor allerlei vrijwilligerswerk, maar deze koorleden, en waarschijnlijk alle koorleden die wél doorgaan met zingen,  vertegenwoordigen een groep mensen die vaak al op jonge leeftijd gingen zingen en dit met veel plezier en liefde blijven doen tot op de dag van vandaag; mensen die trouw de repetities bezoeken, want zonder repetitie geen goede uitvoering van het ingestudeerde tijdens de vieringen. Bovendien een groep mensen die het goed heeft met elkaar, die zoveel plezier beleeft aan het zingen en aan elkaars gezelschap, mensen die er zijn bij rouw- en trouw- en weekendvieringen, al vele jaren lang. Terecht dat zij door de voorzitster in het zonnetje werden gezet.

Denk je: daar wil ik wel bij horen, benader dan eens iemand van het koor of ga eens mee repeteren op donderdagavond.
Aanvulling van het koor is altijd welkom!