• Ook in de vakantie brachten veel mensen lang houdbare levensmiddelen in de bank in het voorportaal van onze kerk. De mensen die gebruik maken van de voedselbank zijn u erg dankbaar. Vooral, rijst, koffie, soep in blik, groenten in pot zijn welkom, maar ook luiers en babyvoeding. Overigens is het niet de bedoeling om spulletjes te brengen, dat mag naar de kringloopwinkel.
  • Op woensdag 2 november is bij ons de allerzielenviering.
  • Om in uw agenda te zetten melden we hier alvast dat op zondag 18 december de kerstsamenzang wordt gehouden in onze kerk, aanvang 19.00 uur.